STRONA W BUDOWIE

Laboratoria

W ramach prowadzonych przez nas prac badawczych oraz dydaktyki dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zapleczy laboratoryjnych w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW

Wybrany sprzęt laboratoryjny

Spektrofotometr DR6000 UV-VIS z technologią RFID

Spektrofotometr Nanocolor UV/VIS II

Mineralizator mikrofalowy MARS

Floktester Jar Test JLT 6 firmy VELP

Wytrząsarka laboratoryjna WL-2000

Pompa perystaltyczna model BT100SV2

Suszarka Laboratoryjna SLN 53 SIMPLE

Zestaw pomiarowy BZT OxiTop

Szafy sterowane termostatycznie, do OxiTop

NANOCOLOR® TIC-Ex - urządzenie do eliminacji węgla nieorganicznego

DP-28 BIO Przenośny analizator biogazu

System BAKER spe 12G