dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. ucz.

Wykształcenie

dr hab. 

2010, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, dyscyplina: nauki fizyczne,
tytuł pracy: Dynamical and statistical fragment production in heavy-ion collisions at intermediate  energies

dr 

1994, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki, dyscyplina: nauki fizyczne, tytuł pracy: In searching for distinction between sequential binary decay and prompt multifragmentation

mgr

1989, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Fizyki, dyscyplina: nauki fizyczne, tytuł pracy: Jednoczesna multifragmentacja jąder atomowych

Pełnione funkcje na UKSW​

Członek Rady Dyscypliny Nauk Fizycznych;

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku;

Członek uczelnianej komisji odwoławczej ds. nauki i kadr naukowych;

Członek uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich;

Członek wydziałowej komisji ds. oceny okresowej pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych;

Członek wydziałowej komisji dydaktycznej na kierunku inżynieria środowiska;

Członek wydziałowej komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń

Sylwetka naukowa

Autor 70 publikacji naukowych dotyczących problematyki reakcji jądrowych z udziałem ciężkich jonów. Prace naukowe dotyczące mechanizmów reakcji ciężkojonowych, a w szczególności emisji fragmentów o pośrednich masach (IMF). Udział w eksperymentach naukowych przy użyciu systemów detekcyjnych typu 4π, mierzących cząstki naładowane (ISN Grenoble, Francja; LNS Catania, Włochy)  oraz systemów detekcyjnych 4π mierzących jednocześnie cząstki naładowane i  neutrony (MSU, Michigan, USA). Opracowanie unikalnej metody kalibracji energetycznej detektorów cząstek naładowanych, wykorzystującej relację pomiędzy wyliczonymi stratami energii w poszczególnych częściach detektora, a mierzonymi impulsami fizycznymi – metoda ta może być wykorzystana do kalibracji dowolnych typów detektorów teleskopowych, bez potrzeby przeprowadzania kosztownej i czasochłonnej kalibracji za pomocą wiązek jonów o różnych energiach. Konstrukcja kodów komputerowych emulujących działanie systemów detekcyjnych typu 4π (Dwarf-Ball, CHIMERA), pozwalających na pełne porównanie wyników eksperymentów naukowych z komputerowymi symulacjami ich przebiegu, uwzględniającymi różne mechanizmy reakcji jądrowych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w fizyce jądrowej podczas eksperymentów naukowych i analizy danych pozwoliło autorowi zająć się problematyką współczesnych energetycznych reaktorów jądrowych, w tym projektowanych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR), które znajdą w przyszłości liczne zastosowania w przemyśle (kogeneracja energii, produkcja wodoru, etc).    

Projekty/ekspertyzy

U.S. Departament of Energy, Grant DE-FG02-88ER40414

European Community  FP6  Grant EURISOL-DS No. 515768 RIDS

Wybrane publikacje

Neutron-rich fragments produced by in-flight fission of 238U; D. Perez-Loureiro, J. Benlliure, J. Diaz-Cortes, J. L. Rodriguez-Sanchez, H. Alvarez-Pol, B. Blank, E. Casarejos, D. Dragosavac, V. Fhr, M. Gascon, W. Gawlikowicz, A. Heinz, K. Helariutta, A. Kelic-Heil, S. Lukic, F. Montes, L. Pieńkowski, K-H. Schmidt, M. Staniou, K. Subotic, K. Smmerer, J. Taieb, A. Trzcińska; Phys. Rev. C99, 054606 (2019).

Wilczyński plots forever?; W. Gawlikowicz, J. Błocki; Acta Phys. Polonica B Proceedings Supplement 10, 81 (2017).

Dissipative orbiting in 136Xe + 209Bi reactions at 28 and 62 AMeV; W. Gawlikowicz, J. Błocki, T. Barczyk, K. Grotowski, S. Micek, R. Płaneta, A.Wieloch, and Z. Sosin; Acta Phys. Polonica B46, 1025 (2015).