dr inż. Monika Kisiel

Wykształcenie

dr inż. 

2011, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, dyscyplina: agronomia, specjalność gleboznawstwo. Tytuł pracy: Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich

mgr inż. 

2004, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WBNS

Członek Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria środowiska

Członek Zespołu ds. organizacji wydarzeń promujących WBNS

Sylwetka naukowa

Projekty /ekspertyzy

Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich (nr N310084236)

Wybrane publikacje

Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Kisiel M., 2019: Thermal Decomposition of Asbestos Fiber from Asbestos Cement Wastes. Rocznik Ochrona Środowiska, Volume 21: 855-867. ISSN 1506-218X

Zagórski Z., Kisiel M., 2018: Forms of iron in the parent rock of soils developed from Lower Triassic (Buntsandstein) deposits in the NE part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual vol.69 no. 4/2018: 259-271

Zagórski Z., Kisiel M., Kuśmierz A., 2015: Selected properties and systematic position of soils developed from red sandstones and clays of the Lower Triassic Buntsandstein in the NW part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual 66(3): 139-153.

Zagórski Z., Kisiel M., 2014: Soils developed from red clays of the Lower Triassic in the north-western part of the Świętokrzyskie Mountains, w: M. Świtoniak, P. Charzyński (red.), Soil sequences atlas, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 141-153.

Kuśmierz A., Kisiel M. 2014: Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami, Soil Science Annual 65(4): 161-169.

Zagórski Z., Kisiel M., 2010: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Roczniki Gleboznawcze-Soil Science Annual 61(1): 77-87.