Konsultacje 2020/2021 - semestr letni

Pracownik

Dzień tygodnia/
godzina

Link

prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski
r.milaszewski@uksw.edu.pl

Wtorek: 18.00-19.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33a13f5dd1fe428484586f1ca2a5e86d%40thread.tacv2/conversations?groupId=e186e01f-7bc8-4221-ae45-62e20cfe1d3b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

prof. dr inż. Marian W. Sułek
m.sulek@uksw.edu.pl

Piątek: 16:00 - 18:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50e24fbc86d348bab9a63271801885b5%40thread.tacv2/conversations?groupId=169219be-6ba7-4287-8270-d2dd566d9ef4&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr hab. Wojciech Gawlikowicz, prof. UKSW w.gawlikowicz@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 12.00-13.30

dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. UKSW
m.wszelaka-rylik@uksw.edu.pl

Wtorek: 10.00- 11.30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adb5ac604dd3e443194fc35341bfe7e9f%40thread.tacv2/conversations?groupId=1607cb18-545c-4953-a7cc-6370e5f09d42&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Dorota Andrzejewska-Górecka d.andrzejewska@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 9:30-10:00
Wtorek: 19.00-20:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab63452d0b2044f779bd49066de827df3%40thread.tacv2/conversations?groupId=523511ef-dfcf-436c-b96e-64da90aadead&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Andrzej Długoński
a.dlugonski@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 9.30-10.15
Czwartek: 13.00-13.45

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0f3e5fcbb89a4ce2842fb2c8eb203f06%40thread.tacv2/conversations?groupId=00b58c91-d4b8-46f3-8559-855d83b0c86e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Paweł Jelec
p.jelec@uksw.edu.pl

Wtorek: 15:00 - 16:30

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a79229748570748a58add91d88fdcb365%40thread.tacv2/conversations?groupId=656e3f4e-9e20-4b25-ae03-001ff1be5645&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Monika Kisiel
m.kisiel@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 13.05-14.35

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a49c4ed69de394ce194cb53ffdadb7a4d%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=92331e0b-83d6-483b-8064-45027e2ad223&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Krystian Kurowski
k.kurowski@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 11.30-13.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab1da0f3a09154b1d8de45c6bff474177%40thread.tacv2/conversations?groupId=e7905a26-8e99-4880-b8f5-2aed65926d7a&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Bartłomiej Macherzyński
b.macherzynski@uksw.edu.pl

Środa: 9.45-11.15

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad7e6bc8ea91e43b896be288eaedd029c%40thread.tacv2/conversations?groupId=705bf64d-6eab-49bb-97d8-b8a1b5ef67fe&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Damian Panasiuk
d.panasiuk@uksw.edu.pl

Wtorek: 14.30-16.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28687984f3cd49df9fb7bb63a0f6a87b%40thread.tacv2/conversations?groupId=3241b3cf-7a0f-4844-9bec-a899574546f7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Agnieszka Poniatowska
a.poniatowska@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 11.30-13.00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a84bd30600dcf4e5597c0d44bf484c7bc%40thread.tacv2/conversations?groupId=7c01438a-c3b1-41d2-95fb-4ba9b72b0a6e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

dr inż. Dominik Wojewódka
d.wojewodka@uksw.edu.pl

Poniedziałek: 17:00-18:00
Piątek: 9:00-10:00

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4c3db17877f4424283a7311e00d42d3b%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=920f4b82-b179-495d-9e19-e861c354386c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3