dr inż. Dorota Andrzejewska-Górecka

Wykształcenie

dr inż.

2014, Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, dyscyplina: Inżynieria Środowiska, tytuł pracy: Bioługowanie metali ciężki z odpadów paleniskowych wspomagane mikroorganizmami wytwarzającymi biosurfaktanty

lic.

2010, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Finanse i 2010, Bankowość, tytuł pracy: Oferta kredytowa małych i średnich przedsiębiorstw.

mgr inż.

2008, Politechnika Warszawska, Międzywydziałowe Centrum Biotechnologii (MCB), Kierunek: Biotechnologia, tytuł pracy: Badania nad przebiegiem procesu biochemicznego rozkładu tłuszczów roślinnych przy wykorzystaniu biopreparatu.

Pełnione funkcje na UKSW

Przedstawiciel WBNS w komisji uczelnianej ds. mienia i podatków

Członek Zespołu ds. Misji i Strategii WBNS

Sylwetka naukowa

Projekty/ekspertyzy

Bioługowanie metali z opadów elektronicznych

Bioremediacja gruntów z metali ciężkich

Wybrane publikacje

Andrzejewska-Górecka D., Drożdż M., Liebers D., Meissner Z., Nowak K. 2020. Biotechnologiczny skok w przyszłość czy dryf? Polska potrzebuje strategii rozwoju biotechnologii. Polski Instytut Ekonomiczny.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3,72-78.

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., 2019. Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi na przykładzie gmin w Polsce. Przyszłość dla Biznesu, Biznes dla Przyszłości, pod redakcją naukową: Iwona Herbuś, Aneta Herbuś, Bartłomiej Macherzyński, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 63-74.

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73;103.

Poniatowska A., Macherzyński B., Andrzejewska D., Kisiel M., 2019. Thermal decomposition of asbestos fiber from cement-asbestos slates. Rocznik Ochrona Środowiska 21;855-867.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9;62-69.

Andrzejewska-Górecka D.A, Duchnowska E., Poniatowska A.,2019. Potencjał wykorzystania Biotechnologii w zarządzaniu odpadami w Polsce. Polski Instytut Ekonomiczny, Policy Paper 10/2019.

Karwowska E., Wojtkowska M., Andrzejewska D.: The influence of metal speciation in combustion waste on the effi-ciency of Cu, Pb, Zn, Cd, Ni and Cr bioleaching in a mixed culture of sulfur-oxidizing and biosurfactant-producing bac-teria. Journal of Hazardous Materials, 299, 2015 pp.35-41.

Karwowska E., Andrzejewska D., Łebkowska M., Tabernacka A., Wojtkowska M., Telepko A., Konarzewska A: Bioleaching of Metals from printed circuit boards supported with surfactant-producing bacteria. Journal of Hazardous Materials, 264, 2014 pp.203-2010.