dr inż. Dominik Wojewódka

Wykształcenie

dr inż.

2004, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, tytuł pracy: System wyznaczania dopuszczalnych ładunków ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych na podstawie badań toksykologicznych

mgr inż.

1997, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Środowiska, Kierunek: Biotechnologia w zakresie Biotechnologia w inżynierii środowiska, tytuł pracy: Biodegradacja produktów naftowych w glebach gliniastych

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Wydziałowej Rady Biznesu;

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku;

Członek Senackiej Komisji ds. Badan Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej;

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. współpracy z przedsiębiorstwami i realizacji prac B&R z podmiotami zewnętrznymi;

Prezes Zarządu Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o.

Sylwetka naukowa

Autor i współautor ponad 40 krajowych i międzynarodowych publikacji oraz ponad 30 dokumentacji w zakresie ochrony środowiska dla sektora przemysłowego i komunalnego. Wykonawca i autor projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz innowacyjnych prac badawczo wdrożeniowych – (m.in. Polska, Izrael, Tajlandia, Brunei Darussalam, USA, Kanada, Armenia, Tajwan, Indie, Chile, Chiny, Finlandia, Litwa). Head Scientist – Projekty środowiskowe (odpady) m.in. dla: UEM Environment Sdn Bhd, Malezja; Biogreen Commerce Sdn Bhd, Malezja; General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia; Victory To Global Recycling Ltd., Singapur; Encycle Sdn Bhd, Malezja. Ekspert ds. środowiska w Izraelu, Malezji, Hong Kongu i Singapurze. Doradca ekspertów ds. ochrony środowiska Chińskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu (National Sterring Committee for Overcoming the Consequences of Toxic Chemical used by USA in the War in Vietnam). Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie badań i innowacji HORYZONT 2020. Członek Rady Ekspertów oraz Komisji Stypendialnej przy MPWiK m.st. Warszawy. Stworzenie i komercjalizacja technologii EnviroMix®, EnFix, BioFix. Krajowy Lider Innowacji 2009 (edycja regionalna i ogólnopolska), Mikroprzedsiębiorca Roku-2010-Nowe Technologie – Fundacja Kronenberga, Innowator Mazowsza 2010, GREENEVO – Zwycięzca pierwszego konkursu na transfer najlepszych polskich technologii środowiskowych organizowany przez Ministerstwo Środowiska 2010, Najlepszy Projekt Innowacyjny 2011, Lider Zrównoważonej Gospodarki 2011- Forbes.

Specjalista w zakresie biotechnologii i inżynierii środowiska, zarządzania projektami środowiskowymi oraz komercjalizacji/wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych we współpracy z przemysłem.

Projekty/ekspertyzy

Method and composition for stabilizing hazardous wastes: The use of alkaline oxides alkaline earth metals and alkali metal, aluminosilicates, pyroclastic to stabilize hazardous wastes for the environment. Dla EnCycle Sdn. Bhd., Malezja, 2020.

Waste management project for Brunei Darussalam. Dla EnCycle Sdn. Bhd., Malezja oraz DD-Pykes Sdn. Bhd, Brunei Darussalam, 2020.

Innovative technology for stabilizing hazardous waste. Dla Bevtek, Włochy, 2019.

 

Ekspertyza dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

nr projektu (umowy)

1218012522

tytuł projektu

Gromiec M., Osuch-Pajdzińska E., Kłos-Trębaczkiewicz H., Wojewódka D., Macherzyński B., Andrzejewska D., Poniatowska D. „Studium nad analizą wodno-ściekową dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” w aspekcie obowiązujących Dyrektyw UE oraz przepisów nowej ustawy Prawo wodne” Warszawa 2018.

 Ekspertyza Techniczno – Ekologiczna wytwarzania mieszanin odpadów stałych płynnych („MLW”) oraz mieszanin odpadów stałych („MSW”), w tym mieszanin odpadów stałych zawierających domieszki odpadów niebezpiecznych („MSWHC”) w procesie R12. Na zlecenie CLIF Sp. z .o.o., 2016.

 Development of innovative technology for the disposal of hazardous waste. Na zlecenie ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd. Chiny, 2016-2017.

Rekultywacja terenów zdegradowanych dla Eco Arrow Ltd., Izrael, 2016-2018.

 Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych dla Eco-Waste Co. Ltd., Hong Kong, 2017-2018.

Wybrane publikacje

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2020. Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria. Desalination and Water Treatment 186;325-333.

Naumczyk J. H., Kucharska M.A., Ładyńska J. A., Wojewódka D., 2019. Electrochemical oxidation process in application to raw and biologically pre-treated tannery wastewater. Desalination and Water Treatment 162, 166–175.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Wszelaka-Rylik M., 2019. Comparison of the Effectiveness of Biological and Chemical Leaching of Copper, Nickel and Zinc from Circuit Boards. Journal of Ecological Engineering 9;62-69.

Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Wojewódka D., 2019. Usuwanie farmaceutyków podczas uzdatniania wody, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Streszczenia referatów i posterów „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” pod redakcją M. Włodarczyk-Makuła, Częstochowa, Konferencje 73;103.

Andrzejewska D., Poniatowska A., Macherzyński B., Wojewódka D., Sierakowski M., 2019. Release of critical metals from furnace wastes using the process of bioleaching in various variants. Archives of Environmental Protection 3,72-78.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., Ładyga E., 2018. Wspólna fermentacja komunalnych osadów ściekowych i osadów wydzielonych ze ścieków koksowniczych. Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców, Redaktor Wydania: Krzysztof Piech, Wydawca Creativetime 12;82-87.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2018. Control of PAHs degradation process under reducing conditions. Desalination and Water Treatment 117;290-300.

Macherzyński B., Włodarczyk-Makuła M., Wojewódka D., 2017. Zmiany zawartości 3-pierścieniowych węglowodorów w osadach mieszanych stabilizowanych beztlenowo, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Materiały Konferencji Naukowej „Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka” – streszczenia, Częstochowa, Konferencje 72; 68.