Nowoczesna nauka, Najlepsza praktyka, Technologie dla środowiska

Opierając się na nauce, inżynierii i doświadczeniu staramy się zrozumieć środowisko, kreatywnie wpływając na jego czynną ochronę.

STUDIUJ Z NAMI
Inżynieria środowiska na UKSW
jedyny kierunek praktyczny w Warszawie

3,5-letnie studia inżynierskie (I stopnia) o profilu praktycznym, których ukończenie wiąże się z uzyskaniem tytułu inżyniera w następujących ścieżkach kształcenia:

 Biotechnologia Środowiska i Gospodarka Odpadami

Chemia i Monitoring Środowiska

Odnawialne Źródła Energii

1,5 roczne studia magisterskie (II stopnia)
o profilu praktycznym, przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia.
Ukończenie studiów wiąże się z uzyskaniem tytułu magistra inżyniera w zakresie Inżynierii Środowiska w ścieżce kształcenia:

Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej – NOWOŚĆ! – gospodarka odpadami, zielona energia, oszczędność wody, biogospodarka, recykling odpadów 

Studia na kierunku inżynieria środowiska skierowane są do wszystkich zainteresowanych naukami matematyczno – przyrodniczymi, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę na tematy dotyczące środowiska naturalnego, stosowanych technologii, oddziaływania człowieka na środowisko, a także zarządzania projektami w obszarze rekultywacji środowiska.

 

Oferta na kierunku inżynieria środowiska obejmuje studia inżynierskie I stopnia. Podczas nauki studenci nabywają wiedzę w zakresie nauk matematycznych, fizycznych oraz chemicznych, które pomagają w rozwiązywaniu problemów w obrębie inżynierii środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń środowiska. Uczą się o kierunkach powiązanych ze środowiskiem, poznają terminologię, trendy rozwojowe w obszarze badań naukowych związanych z inżynierią środowiska. Opanowują wiedzę dążącą do zrozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz analiz środowiskowych, w tym wody, ścieków i odpadów. 

Po ukończeniu studiów na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego absolwenci posiadają umiejętności dotyczące pozyskiwania informacji oraz dokumentowania i opracowywania problemów dotyczących inżynierii środowiska. Potrafią przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski na temat inżynierii środowiska, a także projektować urządzenia typowe dla tej dziedziny wiedzy. Umieją korzystać z wielu metod analitycznych oraz eksperymentalnych w celu rozwiązywania zadań inżynierskich. Pracę po studiach na kierunku inżyniera środowiska można znaleźć w następujących miejscach:

  • specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze);

  • zakładach przemysłowych i firmach komunalnych;

  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej;

  • firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych  i technologicznych. 

Studia na WBNS przygotowują także do założenia i zarządzania własną firmą działającą w obszarze inżynierii środowiska, wraz z możliwością pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na rozwój oraz umiejętnością przygotowywania zgłoszeń patentowych.

Studia przygotowują również absolwentów do egzaminu państwowego w sprawie kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni odpadów, współspalarni odpadów, składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 

Po ukończeniu studiów możesz także uzyskać uprawnienia budowlane  w specjalności instalacyjnej w zakresie: Sieci, Instalacji i Urządzeń Cieplnych, Wentylacyjnych, Gazowych, Wodociągowych i Kanalizacyjnych.

BADANIA I INNOWACJE 

EKSPERTYZY TECHNOLOGICZNE

Pracownicy Inżynierii Środowiska UKSW specjalizują się w ekspertyzach technologicznych i analizach środowiskowych oraz dydaktyce na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku (WBNS). WBNS skupia specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, którzy realizują innowacyjne projekty badawczo-wdrożeniowe z otoczeniem biznesowym. Na wydziale prowadzony jest także jedyny kierunek studiów o profilu praktycznym w Warszawie w zakresie Inżynierii Środowiska.

Cechuje nas skuteczność, otwartość i szybkość działania. Naszym dorobkiem nie są wyłącznie publikacje naukowe tylko wysoka jakość oraz efektywność wdrożonych pomysłów.

 

 

 

Inżynieria Środowiska
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 24, pok. 310, III piętro

Dziekanat

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 409, IV piętro